Šta je koučing?

Prema definiciji Međunarodne koučing federacije (ICF) koučing (eng.coaching) može da se opiše kao partnerski odnos između kouča (eng.coach) i klijenta (eng.coachee) unutar kojeg kouč nastoji da kreira relaciju u kojoj će potencijali klijenta u potpunosti moći da se ispolje.