Čemu služe ciljevi?

  Ciljevi nam pomažu da održimo fokus za ono što je potrebno da uradimo kako bismo stigli tamo gde želimo i živeli život u skladu sa samim sobom. Uspešni ljudi ključ uspeha definišu kroz kontinuirano postavljanje ciljeva. U ovom kontekstu uspeh definišemo kao stanje u kojem smo zadovoljni, jer imamo ono što želimo. Uspeh življenja…

Šta je koučing?

Prema definiciji Međunarodne koučing federacije (ICF) koučing (eng.coaching) može da se opiše kao partnerski odnos između kouča (eng.coach) i klijenta (eng.coachee) unutar kojeg kouč nastoji da kreira relaciju u kojoj će potencijali klijenta u potpunosti moći da se ispolje.