“Birati autentičnost nije lak izbor“

Kako biti iskren i prihvatiti sebe   Da li ste se nekad bavili pitanjem zašto sebe sprečavamo da se svetu pokažemo onakvi kakvi jesmo? Koliko se snažno i često trudimo da postanemo ’’nekakvi’’ kakvima će nas svi voleti i prihvatati? Iluzija je da nas svi mogu voleti, kao što je i iluzija da ćemo biti…

Šta je koučing?

Prema definiciji Međunarodne koučing federacije (ICF) koučing (eng.coaching) može da se opiše kao partnerski odnos između kouča (eng.coach) i klijenta (eng.coachee) unutar kojeg kouč nastoji da kreira relaciju u kojoj će potencijali klijenta u potpunosti moći da se ispolje.